ฝ่ายบริการ

ฝ่ายบริการเปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:30 – 17 :30 น.
พบกับบริการ Volvo Personal Service (VPS) บริการใหม่ที่มอบความสะดวกและประหยัดเวลา
ให้แก่คุณและรถยนต์วอลโว่ ด้วยช่างเทคนิคส่วนบุคคลที่รู้จักประวัติของวอลโว่ของคุณโดยละเอียด

คุณ รอฮีม อิบรอฮีม
Rohim Ibrohim

Service Manager

rohim_i@merck-auto.com

คุณ อเนก พุ่มนาค
Anake Phumnak
Andon

anake_p@merck-auto.com

คุณ อาคม ยังเกิด
Arkhom Yangkoed

Personal Service Technician

arkhom_y@merck-auto.com

คุณ สมพงค์ เอี่ยมฉลวย
Somgpong Aiemchaluay

Personal Service Technician

sompong_a@merck-auto.com

คุณ ธีระศักดิ์ โพธิ์พันธ์
Teerasak Popun

Personal Service Technician

teerasak_p@merck-auto.com

คุณ พิสิทธิ์ แซ่เตียว
Pisit Saetiew

Personal Service Technician

pisit_s@merck-auto.com